Statistika ir tikimybių teorija

 

V.Čekanavičius, G. Murauskas, Taikomoji regresinė analizė socialiniuose tyrimuose, 2014, Vilniaus universiteto leidykla, 561 p., ISBN 978-609-459-300-0.

Šio elektroninio vadovėlio tikslas – padėti įgyti tinkamų praktinių regresinio modeliavimo ir analizės įgūdžių. El. vadovėlis yra skiriamas šiems regresijos modeliams ir jų apibendrinimams: tiesinė regresija, stabilizuotų liekamųjų paklaidų regresija, atsparioji regresija, medianos regresija, netiesinė regresija, dvinarė logistinė regresija, daugianarė logistinė regresija, ranginė logistinė regresija, Puasono regresija, neigiama Puasono regresija, perteklinių nulių modeliai, probit regresija. Prierašas „socialiniuose moksluose“ tereiškia, kad naudojami socialinių tyrimų pavyzdžiai. Tyrimų technika lieka ta pati ir nagrinėjant ekonominius, medicininius ir kt. duomenis

Citavimas: V.Čekanavičius, G. Murauskas, Taikomoji regresinė analizė socialiniuose tyrimuose, 2014, Vilniaus universiteto leidykla, 561 p., ISBN 978-609-459-300-0.

Šioje knygoje naudojami duomenų rinkiniai yra Duomenų puslapyje.

V.Bagdonavičius, J.J. Kruopis, MATEMATINĖ STATISTIKA I, 2015, Vilniaus universiteto leidykla, 293 p., ISBN 978-609-459-519-6.

Šioje vadovėlio dalyje aprašomi parametrinės statistikos metodai.

Citavimas: V.Bagdonavičius, J.J. Kruopis, MATEMATINE STATISTIKA I, 2015, Vilniaus universiteto leidykla, 293 p., ISBN 978-609-459-519-6.

V.Bagdonavičius, J.J. Kruopis, MATEMATINĖ STATISTIKA II, 2015, Vilniaus universiteto leidykla, 239 p., ISBN 978-609-459-516-5.

Šioje vadovėlio dalyje aprašomi tiesiniai modeliai.

Citavimas: V.Bagdonavičius, J.J. Kruopis, MATEMATINE STATISTIKA II, 2015, Vilniaus universiteto leidykla, 239 p., ISBN 978-609-459-516-5.

V.Bagdonavičius, J.J. Kruopis, MATEMATINĖ STATISTIKA III, 2015, Vilniaus universiteto leidykla, 210 p., ISBN 978-609-459-517-2.

Šioje vadovėlio dalyje aprašomi neparametriniai statistikos metodai.

Citavimas: V.Bagdonavičius, J.J. Kruopis, MATEMATINE STATISTIKA III, 2015, Vilniaus universiteto leidykla, 210 p., ISBN 978-609-459-517-2.

V.Bagdonavičius, J.J. Kruopis, R. Levulienė, MATEMATINĖS STATISTIKOS UŽDAVINYNAS, 2019, Vilniaus universiteto leidykla, 288 p., ISBN 978-609-07-0247-5.

Šiame uždavinyne pateikiami parametrinės bei neparametrinės statistikos ir tiesinių modelių uždaviniai bei sprendimai.

Citavimas: V.Bagdonavičius, J.J. Kruopis, R. Levulienė, MATEMATINĖS STATISTIKOS UŽDAVINYNAS, 2019, Vilniaus universiteto leidykla, 288 p., ISBN 978-609-07-0247-5.

V.Bagdonavičius, J.J. Kruopis, MATEMATINĖ STATISTIKA IV, 2015, Vilniaus universiteto leidykla, 230 p., ISBN 978-609-459-518-9.

Šioje vadovėlio dalyje aprašomi daugiamatės statistikos metodai.

Citavimas: V.Bagdonavičius, J.J. Kruopis, MATEMATINE STATISTIKA IV, 2015, Vilniaus universiteto leidykla, 230 p., ISBN 978-609-459-518-9.

V.Čekanavičius, G. Murauskas, Trumpas SPSS konspektas, 2015, 95 p.

Šiame konspekte pateikiamas trumpas įvadas darbui su SPSS.

Citavimas: V.Čekanavičius, G. Murauskas, SPSS-1, 2015, 95 p.

V.Čekanavičius, G. Murauskas, Formulių rinkinys pratyboms, 2014, 14 p.

Šiame rinkinyje pateikiamos formulės skirtos pratyboms, mokantis pagal V. Čekanavičiaus bei G. Murausko knygą „Statistika I“.

Citavimas: V.Čekanavičius, G. Murauskas, Formulių rinkinys pratyboms, 2014, 14 p.

V. Kazakevičius. Kokybinių duomenų analizė. Praktinis įvadas. (Paskaitų konspektai), 2013m, 16p.

Statistikoje mus domina koks nors kintamasis y; pagrindinis klausimas — kaip jis priklauso nuo įvairių faktorių. Kokybinių duomenų analizė nagrinėja situaciją, kai y kintamasis kokybinis. Priklausomai nuo faktorių skaičiaus ir jų tipo visa kokybinių duomenų analizė išsiskaido į 4 dalis:

  • vieno kintamojo dažnių lentelės;
  • dviejų kintamųjų dažnių lentelės;
  • dažnių lentelių rinkiniai;
  • logistinė regresija.

Citavimas: V. Kazakevičius. Kokybinių duomenų analizė. Praktinis įvadas, 2013m, 16p.

V.Kazakevičius. Asimptotinė statistika. (Paskaitų konspektai), 2007m, 78p.

Šis konspektas skirtas asimptotinės statistikos teorijai bei jos taikymams.

Citavimas: V.Kazakevičius. Asimptotinė statistika, 2007m, 78p.

R. Lapinskas, Įvadas į statistiką su R (Paskaitų konspektas), 2005, Vilnius, 264 p.

Šiame konspekte yra aprašomas komputerinis matematinės statistikos paketas R ir jo taikymai, skirti pradinėms matematinės statistikos sąvokoms iliustruoti.

Citavimas: R. Lapinskas, Įvadas į statistiką su R, 2005, Vilnius, 264 p.

Šiame konspekte naudojami duomenų rinkiniai yra Duomenų puslapyje.

V. Stakėnas, Tikimybių mokslo pagrindai, 2010, 262 p. (Vadovėlio rankraštis)

Tikimybių teorijos atsiradimo ir vystymosi istorijos trumpa apžvalga. Neperkrautas sudėtingomis formulėmis, tikimybių teorijos ir matematinės statistikos įvadas.

Citavimas: V. Stakėnas, Tikimybių mokslo pagrindai, 2010, 262 p. (Vadovėlio rankraštis)

V. Stakėnas, Tikimybių teorijos paskaitos, 2007, 98p. (Paskaitų konspektai)

Tikimybių teorijos paskaitų konspektas.

Citavimas: V. Stakėnas, Tikimybių teorijos paskaitos, 2007, 98p. (Paskaitų konspektai)

V. Stakėnas, Probability theory and Mathematical Statistics, 2012, 178p. (handouts)

Tikimybių teorijos paskaitų padaloma medžiaga anglų kalba.

Citavimas: V. Stakėnas, Probability theory and Mathematical Statistics, 2012, 178p. (handouts)