Statistika ir tikimybių teorija

 

V.Čekanavičius, G. Murauskas, Taikomoji regresinė analizė socialiniuose tyrimuose, 2014, Vilniaus universiteto leidykla, 561 p., ISBN 978-609-459-300-0.

V.Bagdonavičius, J.J. Kruopis, MATEMATINĖ STATISTIKA I, 2015, Vilniaus universiteto leidykla, 293 p., ISBN 978-609-459-519-6.

V.Bagdonavičius, J.J. Kruopis, MATEMATINĖ STATISTIKA II, 2015, Vilniaus universiteto leidykla, 239 p., ISBN 978-609-459-516-5.

V.Bagdonavičius, J.J. Kruopis, MATEMATINĖ STATISTIKA III, 2015, Vilniaus universiteto leidykla, 210 p., ISBN 978-609-459-517-2.

V.Bagdonavičius, J.J. Kruopis, MATEMATINĖ STATISTIKA IV, 2015, Vilniaus universiteto leidykla, 230 p., ISBN 978-609-459-518-9.

V.Čekanavičius, G. Murauskas, Trumpas SPSS konspektas, 2015, 95 p.

V.Čekanavičius, G. Murauskas, Formulių rinkinys pratyboms, 2014, 14 p.

V. Kazakevičius. Kokybinių duomenų analizė. Praktinis įvadas. (Paskaitų konspektai), 2013m, 16p.

V.Kazakevičius. Asimptotinė statistika. (Paskaitų konspektai), 2007m, 78p.

R. Lapinskas, Įvadas į statistiką su R (Paskaitų konspektas), 2005, Vilnius, 264 p.

V. Stakėnas, Tikimybių mokslo pagrindai, 2010, 262 p. (Vadovėlio rankraštis)

V. Stakėnas, Tikimybių teorijos paskaitos, 2007, 98p. (Paskaitų konspektai)

V. Stakėnas, Probability theory and Mathematical Statistics, 2012, 178p. (handouts)