Duomenys „Įvadui į statistiką su R“

 

Duomenys bei jų aprašymai naudojami R. Lapinsko konspekte  „Įvadas į statistiką su R“. Juos galima naudoti tik mokymo tikslams.

Visi duomenys: Įvadas į statistiką su R

Atskiros rinkmenos: