Modeliavimo paketai

 

R

R yra atviro kodo programa skirta statistiniams skaičiavimams bei ekonometriniam modeliavimui. Visą informaciją galite rasti namų puslapyje

Statistinės ir ekonometrinės analizės pavyzdžiai darbui su šiuo paketu yra pateikti R. Lapinsko konspektuose „Įvadas į statistiką su R“ , „Praktinė ekonometrija I. Regresiniai modeliai“ bei „Praktinė ekonometrija II. Laiko eilutės“ .

Internete taip pat yra nemažai medžiagos skirtos darbui su R programa.

 

Gretl

Gretl yra nemokama programa skirta ekonometrinei analizei. Visa informacija yra namų puslapyje.

Statistinės ir ekonometrinės analizės pavyzdžiai darbui su šiuo paketu yra pateikti R. Lapinsko konspektuose „Praktinė ekonometrija I. Regresiniai modeliai“ bei „Praktinė ekonometrija II. Laiko eilutės“ .

Internete taip pat yra nemažai medžiagos skirtos darbui su Gretl programa.

SAS

SAS  yra komercinė programinė įranga skirta statistinei duomenų analizei. Visa informacija namų puslapyje.

Statistinės analizės pavyzdžiai darbui su šiuo paketu yra pateikti R. Levulienės knygoje „Statistikos taikymai naudojant SAS“ .

 SPSS

IBM SPSS komercinė programinė įranga skirta statistinei duomenų analizei. Visa informacija namų puslapyje.

Trumpas darbui su SPSS konspektas yra šiame puslapyje.

Eviews

Eviews yra komericinė programinė įranga skirta ekonometrinei analizei. Visa informacija namų puslapyje.