Duomenys knygai „Taikomoji regresinė analizė“

 

Čia pateikiami knygoje aprašytų  rinkmenų fragmentai. Juos galima naudoti tik mokymo tikslams. Pilnus duomenis galima atsisiųsti iš svetainių http://www.europeansocialsurvey.org/    ir  http://www.lidata.eu/

Knygoje naudojamų duomenų sąrašas pagal skyrius:

Skyrius SPSS rinkmenos STATA rinkmenos SAS rinkmenos R rinkmenos
2. Tiesinė regresija ESS4EE_s.sav,
ZTLT_s.sav,
ESS4LT1_s.sav,
LAMS_s.sav
ESS4EE_s.dta,
ZTLT_s.dta,
ESS4LT1_s.dta,
LAMS_s.dta
ess4ee_s.sas7bdat,
ztlt_s.sas7bdat,
ess4lt1_s.sas7bdat,
lams_s.sas7bdat
ESS4EE_s.csv,
ZTLT_s.csv,
ESS4LT1_s.csv,
LAMS_s.csv
3. Tiesinės regresijos alternatyvos A.sav A.dta,
B.dta,
C.dta
A.sas7bdat,
B.sas7bdat,
C.sas7bdat
A.csv,
B.csv,
C.csv
4. Dvinarė logistinė regresinė analizė ESS4EEirPT_s.sav,
ESS4LT_EE_s.sav,
ZTLT_s.sav,
ZTLT1.sav
ESS4LT_PT_s.dta,
ESS4LT_EE_s.dta,
ZTLT_s.dta,
ZTLT1.dta
ess4lt_pt_s.sas7bdat,
ess4lt_ee_s.sas7bdat,
ztlt_s.sas7bdat
ESS4LT_PT_s.csv,
ESS4LT_EE_s.csv,
ZTLT_s.csv,
ZTLT1.csv
5. Daugianarė logistinė regresinė analizė ESS4_CZ_IL_SWE_s.sav,
ZTLT_s.sav,
ESS4PT_IL_LT_s.sav
ZTLT_s.dta,
ESS4PT_IL_LT_s.dta
ztlt_s.sas7bdat ZTLT_s.csv,
ESS4PT_IL_LT_s.csv
6. Ranginė logistinė regresinė analizė LAMS_s.sav,
ZTLT_s.sav,
LamsaOrdinal.dta,
ZTLT_s.dta
lams_s.sas7bdat,
ztlt_s.sas7bdat
LAMS_s.csv,
ZTLT_s.csv
7. Puasono regresinė analizė ESS4FR_s.sav,
ESS4IL_s.sav,
ESS4FR_s.dta,
ESS4IL_s.dta
ess4fr_s.sas7bdat,
ess4il_s.sas7bdat
ESS4FR_s.csv,
ESS4IL_s.csv
8. Neigiama binominė regresija ESS4SE_s.sav,
ESS4FR_s.sav
ESS4IL_s.sav,
ESS4SE_s.dta,
ESS4FR_s.dta,
ESS4IL_s.dta
ess4se.sas7bdat,
ess4fr_s.sas7bdat,
ess4il_s.sas7bdat
ESS4SE.csv,
ESS4FR_s.csv,
ESS4IL_s.csv
9. Modifikuoti skaičiuojamieji modeliai ESS4SE_s.dta,
ESS4FR_s.dta,
ESS4IL_s.dta
ess4se.sas7bdat,
ess4fr_s.sas7bdat,
ess4il_s.sas7bdat
ESS4SE.csv,
ESS4FR_s.csv,
ESS4IL_s.csv
10. Probit regresija LAMS_s.sav,
ESS4EEirPT_s.sav,
ESS4LT_EE_s.sav,
ZTLT_s.sav,
ZTLT1.sav
LAMS_s.dta,
ESS4EEirPT_s.dta,
ESS4LT_EE_s.dta,
ZTLT_s.dta,
ZTLT1.dta
lams_s.sas7bdat,
ess4eeirpt_s.sas7bdat,
ess4lt_ee_s.sas7bdat,
ztlt_s.sas7bdat,
ztlt1.sas7bdat
LAMS_s.csv,
ESS4EEirPT_s.csv,
ESS4LT_EE_s.csv,
ZTLT_s.csv,
ZTLT1.csv